manac ham chơi

12 April, 2008

nvidia+widescreen monitor fix xorg.conf

Filed under: linux-unix — manac @ 12:50 am

Section “Monitor”
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier “Monitor0”
VendorName “Unknown”
ModelName “DELL SE178WFP”
HorizSync 30.0 – 83.0
VertRefresh 50.0 – 77.0
Option “DPMS”
EndSection

Section “Device”
Identifier “Videocard0”
Driver “nvidia”
VendorName “NVIDIA Corporation”
BoardName “GeForce 7300 GT”
EndSection

Section “Screen”
Identifier “Screen0”
Device “Videocard0”
Monitor “Monitor0”
DefaultDepth 24
Option “metamodes” “nvidia-auto-select +0+0; 1440×900 +0+0; 1152×864 +0+0; 1024×768 +0+0; 800×600 +0+0; 640×480 +0+0”
SubSection “Display”
Depth 24
Modes “1600×1200” “1280×1024” “1024×768” “800×600” “640×480”
EndSubSection
EndSection

Advertisements

26 February, 2008

Print odd and even pages

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 9:23 am

This option is not available in Excel but you can use a macro to do it.

Sub Print_Odd_Even()
  Dim Totalpages As Long
  Dim StartPage As Long
  Dim Page As Integer

  StartPage = 1 '1 = Odd and 2 = Even

  'Or use the InputBox suggestion from Gord Dibben
  'StartPage = InputBox("Enter 1 for Odd, 2 for Even")

  Totalpages = Application.ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
  For Page = StartPage To Totalpages Step 2
    ActiveSheet.PrintOut from:=Page, To:=Page, _
               Copies:=1, Collate:=True
  Next
End Sub


http://www.rondebruin.nl/print.htm#odd

25 January, 2008

FuseSMB

Filed under: linux-unix — manac @ 8:46 am
sudo adduser <your login username> fuse 
mkdir ~/.smb

cp /usr/share/doc/fusesmb/examples/fusesmb.conf.ex ~/.smb/fusesmb.conf

chmod 600 ~/.smb/fusesmb.conf 
nano ~/.smb/fusesmb.conf      https://help.ubuntu.com/community/FuseSmb

4 January, 2008

convert rmvb to avi,play on DVD player

Filed under: linux-unix — manac @ 4:04 am
mencoder file.rmvb -oac mp3lame -lameopts preset=128 -ovc lavc -lavcopts vcodec=xvid -ofps 25 -of avi -o file.avi

mencoder input.wmv -ofps 23.976 -ovc lavc -vf scale=320:240 -oac copy -o output.avi

29 November, 2007

punbb và 1 số chỗ hiển thị TV không đúng

Filed under: linux-unix — manac @ 6:23 am

mất cả buổi sáng  😦 , fix:

721 721 function pun_trim($str)
722 722 {
723 global $lang_common;
724
725 if (strtolower($lang_common[‘lang_encoding’]) != ‘utf-8’)
726 $fishy_chars = array(chr(0x81), chr(0x8D), chr(0x8F), chr(0x90), chr(0x9D), chr(0xA0), chr(0xCA), ‘&nbsp;’);
727 else
724 729
725 730         return trim(str_replace($fishy_chars, ‘ ‘, $str));

http://dev.punbb.org/changeset/15

nhớ chuyển data sang utf8

16 October, 2007

How to load Web site faster in Mozilla Firefox

Filed under: linux-unix — manac @ 1:02 am
Filter: ->
network.dns.disableIPv6 -> true
network.http.pipelining -> true
network.http.pipelining.maxrequests -> 8
network.http.proxy.pipelining -> true


Tweak Firefox’s rendering settings

Creating an nglayout.initialpaint.delay integer preference lets you control how long Firefox waits before starting to render a page. If this value isn’t set, Firefox defaults to 250 milliseconds, or 0.25 of a second. Some people report that setting it to 0 — i.e., forcing Firefox to begin rendering immediately — causes almost all pages to show up faster.


	

16 September, 2007

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 4:01 pm

Đường, xe, …. công việc

26 August, 2007

xvnkb deb

Filed under: linux-unix — manac @ 5:07 am

Lưu lại 1 bản tiện cho việc dùng sau này

1 Sửa trong 2 tệp /etc/X11/Xsession.d/60xvnkb_startup.sh và /etc/X11/xinit/xvnkb.sh

thay LANG=__LANG__

bằng LANG=en_US.UTF-8

2 tạo tệp

/etc/ld.so.preload trong đó ghi /usr/local/lib/xvnkb.so.0.2.9

3 chuyển cái tệp lib từ /usr/lib sang /usr/local/lib

mv /usr/lib/xvnkb.so.0.2.9 /usr/local/lib/

package: xvnkb-0.2.9a-utf_i386.deb

Ghi chú: tham khảo thêm ở đây

20 August, 2007

Fonts TTF Opensymbol – Failed to write cache

Filed under: linux-unix — manac @ 6:34 am
cat /home/cache_fail_folder_list.txt | xargs touch

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=400473

### cache_fail_folder_list.txt

/usr/share/fonts
/usr/share/fonts/X11
/usr/share/fonts/X11/100dpi
/usr/share/fonts/X11/75dpi
/usr/share/fonts/X11/Type1
/usr/share/fonts/X11/encodings
/usr/share/fonts/X11/encodings/large
/usr/share/fonts/X11/misc
/usr/share/fonts/X11/util
/usr/share/fonts/truetype
/usr/share/fonts/truetype/arphic
/usr/share/fonts/truetype/baekmuk
/usr/share/fonts/truetype/freefont
/usr/share/fonts/truetype/kochi
/usr/share/fonts/truetype/ttf-arabeyes
/usr/share/fonts/truetype/ttf-bengali-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera
/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu
/usr/share/fonts/truetype/ttf-devanagari-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-gentium
/usr/share/fonts/truetype/ttf-gujarati-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-kannada-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-lao
/usr/share/fonts/truetype/ttf-malayalam-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-mgopen
/usr/share/fonts/truetype/ttf-oriya-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-punjabi-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-tamil-fonts
/usr/share/fonts/truetype/ttf-telugu-fonts
/usr/share/fonts/type1
/usr/share/fonts/type1/gsfonts
/usr/share/X11/fonts
/usr/share/X11/fonts/100dpi
/usr/share/X11/fonts/75dpi
/usr/share/X11/fonts/Type1
/usr/share/X11/fonts/encodings
/usr/share/X11/fonts/encodings/large
/usr/share/X11/fonts/misc
/usr/share/X11/fonts/util
/usr/local/share/fonts
/var/lib/defoma/fontconfig.d
/var/lib/defoma/fontconfig.d/A
/var/lib/defoma/fontconfig.d/B
/var/lib/defoma/fontconfig.d/C
/var/lib/defoma/fontconfig.d/D
/var/lib/defoma/fontconfig.d/E
/var/lib/defoma/fontconfig.d/F
/var/lib/defoma/fontconfig.d/H
/var/lib/defoma/fontconfig.d/J
/var/lib/defoma/fontconfig.d/K
/var/lib/defoma/fontconfig.d/M
/var/lib/defoma/fontconfig.d/O
/var/lib/defoma/fontconfig.d/R
/var/lib/defoma/fontconfig.d/S
/var/lib/defoma/fontconfig.d/U
/var/lib/defoma/fontconfig.d/V
/var/lib/defoma/fontconfig.d/a
/var/lib/defoma/fontconfig.d/j
/var/lib/defoma/fontconfig.d/m
/var/lib/defoma/fontconfig.d/u
/usr/share/fonts/truetype/thai
/var/lib/defoma/fontconfig.d/G
/var/lib/defoma/fontconfig.d/L
/var/lib/defoma/fontconfig.d/N
/var/lib/defoma/fontconfig.d/P
/var/lib/defoma/fontconfig.d/T

29 July, 2007

ah, ra la` chu’ng no’ sa`nh die^.u vo’i po+` ro^`

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 1:19 pm

Có một số người sử dụng mobile có khả năng thực hiện cuộc gọi chỉ để… độc thoại. Nghĩa là bạn vẫn gặp và nghe họ trò chuyện trên mobile với một ai đó, nhưng thực chất họ chẳng trò chuyện với ai cả mà đang trò chuyện với chính mình.

Chân dung những “nghệ sĩ”

Trước hết, đó là những người đang sở hữu một “con dế” độc hay vừa mới “tậu” được một chiếc mobile “hot”, sang trọng.

Có một “con dế” sành điệu và độc như vậy mà “nuôi nhốt” mãi trong “hang” thì thật là “phí của giời”. Thế nên, gặp điều kiện thuật lợi, tức là khi xuất hiện trước đám đông, những người này bắt đầu “trình diễn”.

Nếu tự dưng lấy con dế ra “bấm bấm, chọt chọt” thì vô lý quá; phải gọi, phải nói chuyện mới thu hút được những người xung quanh. Họ cũng áp “dế” vào tai, cười nói một cách tự nhiên, biểu hiện tình cảm trên nét mặt, thậm chí cả cử chỉ điệu bộ cũng được thể hiện một cách sống động khiến mọi người xung quanh không thể không nghĩ rằng họ đang nói chuyện với một ai đó trong điện thoại.

Tiếng là độc thoại nhưng xét cho cùng đây chính là… hội thoại, vì những “diễn viên” này thường nói cười rất lớn, cố tình lôi kéo để mọi người chú ý đến mình, và không quên để “con dế” sành điệu kia quay về phía mọi người. Thường những “cuộc gọi” như vậy có thời gian khá ngắn, chỉ đủ để cho mọi người xung quanh nhìn thấy “con dế” yêu dấu của họ.

Vì vậy, nếu bạn nhìn thấy một nữ sinh ngồi trên xe buýt, tay cầm một “chú dế” trong bộ sưu tập “huyền thoại đương đại” nói chuyện với âm lượng hơi lớn một chút hay một anh chàng “8,9 X” nào đó chạy “Su-xì-po”, vừa chạy vừa áp Nokia8800 Sirocco lên tai trò chuyện vui vẻ thì đừng ngạc nhiên nếu họ có thể là những “tín đồ” của môn “nghệ thuật thứ 9”.

Ngoài lý do để “nấu cháo chảnh” mà phải dùng đến “nghệ thuật độc thoại trên mobile” cũng còn một vài lý do tế nhị khác mà đôi khi môn “nghệ thuật thứ 9” này được coi là “vị cứu tinh” cho bạn trong những tình huống khó xử.

Ví dụ, bạn muốn kết thúc câu chuyện với một “bà tám” nào đó, hãy nói “I am sorry” rồi bước ra xa một chút và gọi, nói làm sao đủ để cho “bà tám” ấy nghe, lý do để rút lui phải thật gấp gáp và chính đáng, chẳng hạn như “sếp gọi về” hoặc “quên tắt bếp ga ở nhà”, hay thậm chí cả lý do “vợ đang cấp cứu trong bệnh viện”…

Khi đó, bạn sẽ ung dung ra đi mà không phải mang tiếng là người bất lịch sự. Hãy thử một lần áp dụng xem thế nào nhé!

Và… tai nạn nghề nghiệp!

Khi độc thoại, nếu là những “diễn viên chuyên nghiệp” họ thường cẩn thận đặt ngón tay cái vào nút “kết thúc cuộc gọi” để phòng ngừa tình huống đang độc thoại có chuông báo cuộc gọi, hay có tin nhắn.

Tác giả đã từng có một phen cười chảy nước mắt khi bắt gặp một cô bé “xì tin”, ăn mặc rất “à-la-mốt” trong một tiệm ăn đông khách nọ, rút con dế mạ vàng của mình ra… độc thoại.

Đang nói bỗng nhiên nhạc tin nhắn của máy vang lên. Cô bé không hề hay biết vì đang “chảnh” nên vẫn tiếp tục trò chuyện. Đến khi thấy mọi người xung quanh quay nhìn mình với con mắt… khác thường, em chợt hiểu ra vấn đề, lẳng lặng cất “dế” vào túi xách và đứng dậy chuồn êm, để lại tô phở ngon lành vừa mới bưng ra.

ĐTDĐ chỉ là phương tiện giao tiếp trong thế giới hiện đại, nó không phải là phương tiện để làm cho con người tăng thêm giá trị về đạo đức và nhân cách. Bạn hãy cẩn thận với nó, vì qua cách sử dụng ĐTDĐ của bạn, người ta có thể đánh giá bạn đang ở vị trí nào trong xã hội đấy.

Theo eCHIP Mobile

 

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=212431&ChannelID=16

« Newer PostsOlder Posts »

Blog at WordPress.com.