manac ham chơi

26 August, 2007

xvnkb deb

Filed under: linux-unix — manac @ 5:07 am

Lưu lại 1 bản tiện cho việc dùng sau này

1 Sửa trong 2 tệp /etc/X11/Xsession.d/60xvnkb_startup.sh và /etc/X11/xinit/xvnkb.sh

thay LANG=__LANG__

bằng LANG=en_US.UTF-8

2 tạo tệp

/etc/ld.so.preload trong đó ghi /usr/local/lib/xvnkb.so.0.2.9

3 chuyển cái tệp lib từ /usr/lib sang /usr/local/lib

mv /usr/lib/xvnkb.so.0.2.9 /usr/local/lib/

package: xvnkb-0.2.9a-utf_i386.deb

Ghi chú: tham khảo thêm ở đây

Advertisements

1 Comment »

  1. Tuyệt! Cảm ơn bạn về bản dịch xvnkb này. Trước đây mình dùng unikey nhưng nó hay bị lỗi với pidgin và openoffice. Bây giờ thì ổn rồi.

    Comment by Sơn — 15 February, 2009 @ 10:14 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: