manac ham chơi

6 October, 2006

scim-em tập đánh chữ ^^

Filed under: linux-unix — manac @ 1:11 pm

Trao em trọn tình iu

..lòng bâng khuâng ánh sao càng cô đơn .. chìm trong mơ với tiếng đàn …. em thương iu giờ đây có bít trong lòng anh …. em mãi là của anh , nhìn trong mắt em ngàn vì sao đang lấp lánh , sẽ mãi mãi trao em trọ tình iu ,…. em mãi là của anh …..^^
————————————————————————-

#echo (input-method vi telex "vi-telex.mim") >> /usr/share/m17n/mdb.dir

scim scim-m17n scim-modules-table scim-tables-additional

————

fix backspace:

http://www.m17n.org/mlarchive/m17n-lib/200609/binkAj6OH9yfu.bin

vi-telex.jpg

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: