manac ham chơi

14 October, 2006

amarok , thay đổi ?

Filed under: linux-unix — manac @ 7:29 am

đang lên cơn hấp , khó mà can ^^

1

2

6 October, 2006

scim-em tập đánh chữ ^^

Filed under: linux-unix — manac @ 1:11 pm

Trao em trọn tình iu

..lòng bâng khuâng ánh sao càng cô đơn .. chìm trong mơ với tiếng đàn …. em thương iu giờ đây có bít trong lòng anh …. em mãi là của anh , nhìn trong mắt em ngàn vì sao đang lấp lánh , sẽ mãi mãi trao em trọ tình iu ,…. em mãi là của anh …..^^
————————————————————————-

#echo (input-method vi telex "vi-telex.mim") >> /usr/share/m17n/mdb.dir

scim scim-m17n scim-modules-table scim-tables-additional

————

fix backspace:

http://www.m17n.org/mlarchive/m17n-lib/200609/binkAj6OH9yfu.bin

vi-telex.jpg

Create a free website or blog at WordPress.com.