manac ham chơi

30 September, 2006

Giá trị của $$$ .Crossover + M$ Office

Filed under: linux-unix — manac @ 1:57 pm

Mình config wine mãi ko xong ( chắc do thiếu cái gì đóa ) ,hay tại free wé nó chuối ^^ .Thế làm quả Crossover … woa , wé tuyệt vời , chạy M$ Office của anh Bill ngon lành ( chạy nhanh , mướt hơn Ooo …. #__#)
Nhận xét mù quáng ?__? : hình như có xiền vẫn ngon hơn ….

Crossover

Advertisements

2 Comments »

  1. Chời. Có tiền chắc chắn phải hơn LoL

    Comment by pclouds — 4 October, 2006 @ 10:42 am

  2. ^^ .

    Comment by manac — 4 October, 2006 @ 11:33 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: