manac ham chơi

13 August, 2006

Vi’t ta … vi’t taaa` o^ e^’ch e^’ch ( Vista OSS)

Filed under: linux-unix — manac @ 4:08 am

Tưởng cái card màn hình onboard sành điệu của mình chạy chuội chuội , èo uột XGL nên lưỡng lự không cài .Hôm này làm liều chơi 1 quả cho hoành tráng , chạy so+` mu’t ghê ^|^

Shot mấy quả chơi :

vista1

(more…)

Advertisements

Blog at WordPress.com.