manac ham chơi

24 April, 2006

Khoe hàng

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 9:50 am

hai

—-
Cho khoe hàng 1 tẹo

20 April, 2006

Cha’n

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 4:55 pm

Ma`n hi`nh thi` hu+ , ma.ng thi` cha^.m .Ko co’ xie^`n 😦

17 April, 2006

Việc cần người-Tự wảng cáo

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 1:00 pm

>> Ứng viên : ng` mẫu tăm tre , cao 1m58 , nặng 40 kg .Có thể làm ng mẫu wảng cáo tốt cho các thương hiệu chẳng hạn như : làm ng mẫu quảng cáo tăm tre VN , hoặc sữa chống béo phì

8 April, 2006

wget ftp://..tar.gz

Filed under: linux-unix — manac @ 8:53 am

wget –retr-symlinks ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/desktop/2.14/2.14. 0/sources/*.tar.gz

6 April, 2006

Card TV

Filed under: linux-unix — manac @ 11:08 am

dang test

5 April, 2006

media-ubuntu

Filed under: linux-unix — manac @ 3:43 pm

Libraries (multiverse) > gstreamer0.8-plugins-multiverse
Libraries (universe) > gstreamer0.8-plugins
Libraries (universe) > gstreamer0.8-ffmpeg
Libraries (universe) > gstreamer0.8-mad
Multimedia > vorbis-tools
Multimedia (multiverse) > lame
Multimedia (multiverse) > faad
Multimedia (multiverse) > gstreamer0.8-lame
Multimedia (universe) > sox
Graphics (multiverse) > mjpegtools
Graphics (universe) > ffmpeg
apt-get libmms-dev
—————
sudo apt-get install flashplugin-nonfree
sudo update-flashplugin

Create a free website or blog at WordPress.com.