manac ham chơi

30 January, 2006

Bạn bè tôi

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 10:54 am

Ly >> 3/11 ( còn khỏang 11 tháng bao nhiu ngày ko rõ 🙂 )

10 January, 2006

What is PyPanel?

Filed under: linux-unix — manac @ 2:16 am

PyPanel is a lightweight panel/taskbar written in Python and C for X11 window managers. It can be easily customized to match any desktop theme or taste. PyPanel works with EWMH compliant WMs (Openbox, PekWM, FVWM, etc.) and is distributed under the GNU General Public License v2.
(more…)

Phụ nữ và sự khờ dại

Filed under: manac nói nhảm — manac @ 2:05 am

Một lần người phụ nữ cầu xin Chúa Trời hãy ban cho cô sắc đẹp và sự khờ dại. “Con cầu sắc đẹp để làm gì?” – Chúa Trời hỏi. “Dạ, để được đàn ông yêu” – Người phụ nữ đáp. “Thế còn sự khờ dại? Dạ thưa, để con có thể yêu được đàn ông ạ”.
(more…)

9 January, 2006

Hacker – thật sự anh là ai?

Filed under: linux-unix — manac @ 3:52 pm

Hacker được xem là người nắm vững hệ thống, có khả năng vượt qua những thách thức kỹ thuật, biến “không thể” thành “có thể”. Vậy có bao giờ bạn muốn trở thành một… hacker? Để giúp mọi người hiểu thêm về cộng đồng hacker và văn hóa hacker, xin giới thiệu với các bạn bài viết của Eric Raymond – một trong những hacker có uy tín trong cộng đồng mã nguồn mở thế giới.
(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.